Ponedjeljak, 22. Studeni 2021

Objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju za Plan razvoja BPŽ 2021.-2027.

Završen je proces javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027.  Plan razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine je  srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira okvir za poticanje razvoja. Plan utvrđuje strateški okvir razvoja Županije temeljem prethodno izrađene analize ključnih područja razvoja te prepoznatih potencijala i potreba. Također, Plan sadrži ključne strateške odrednice poput vizije, razvojnih prioriteta,  posebnih ciljeva, mjera i strateških projekata.

Izvješće o provedenom savjetovanju i više o Planu razvoja pročitajte na poveznici