Gradovi i općine

Grad Slavonski Brod

Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/217-000

Fax: 035/217-007

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Gradonačelnik

Mirko Duspara

Zamjenici gradonačelnika

Tea Tomas

Hrvoje Andrić

Predsjednik Vijeća

Stribor Valenta

Potpredsjednici vijeća

Stanislav Sorić

Josip Samaržić


Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

Tel: 035/366-080

Fax: 035/361-679

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Gradonačelnik

 

Zamjenici gradonačelnika

Borislav Vidošić

Ivana Trupina

Predsjednik Vijeća

Ljepša Rakas Vujčić

Potpredsjednici vijeća

Marijan Radić

Ljiljana Lukačević


Općina Bebrina

Bebrina 83, 35254 Bebrina

Tel: 035/433-109

Fax: 035/433-109

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Ivan Brzić

Zamjenik načelnika

Đuro Babaić

Predsjednik Vijeća

Mijo Belegić


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Tel: 035/427-137, 035/427-554

Fax: 035/427-137

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Goran Jelinić

Zamjenik načelnika

Petar Lovinčić

Predsjednik Vijeća

Zlatko Prskalo


Općina Bukovlje

Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje

Tel: 035/461-118

Fax: 035/461-118

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Načelnik

Davor Petrik

Zamjenik načelnika

Igor Đaković

Predsjednik Vijeća

 


Općina Cernik

Frankopanska 117, 35404 Cernik

Tel: 035/369-050

Fax: 035/369-050

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Vitomir Žakić

Zamjenik načelnika

Kruno Trupinić

Predsjednik Vijeća

 


Općina Davor

Ivana Gundulića 35, 35425 Davor

Tel: 035/347-333

Fax: 035/347-385

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Đuro Anđelković

Zamjenik načelnika

Goran Zlatanović

Predsjednik Vijeća

Lidija Brlić


Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci

Tel: 035/471-084, 035/471-223

Fax: 035/471-126

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Tomislav Marijanović

Zamjenik načelnika

Josip Matošić

Predsjednik Vijeća

Marin Degmečić


Općina Dragalić

Trg Sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Tel: 035/376-236

Fax: 035/376-237

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Načelnik

Zvonimir Karlik

Zamjenica načelnika

Ranka Milojković

Predsjednik Vijeća

Mario Brađašević


Općina Garčin

Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin

Tel: 035/422-442

Fax: 035/423-930

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Načelnik

Mato Grgić

Zamjenik načelnika

Irena Katalinić

Predsjednik Vijeća

Mato Jerković


Općina Gornja Vrba

Braće Radić 1, 35207 Gornja Vrba

Tel: 035/457-055

Fax: 035/456-103

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Ivan Vuleta

Zamjenik načelnika

Danijel Odobašić

Predsjednica Vijeća

Renata Lucić


Općina Gornji Bogićevci

Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci

Tel: 035/375-056

Fax: 035/375-056

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Pavo Klarić

Zamjenik načelnika

Dragana Knežević

Predsjednik Vijeća

Stipo Šugić


Općina Gundinci

Stjepana Radića 4, 35222 Gundinci

Tel: 035/487-008

Fax: 035/487-008

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Ilija Markotić

Zamjenik načelnika

Josip Tukara

Predsjednica Vijeća

Marija Kadić


Općina Klakar

Klakar 26 A, 35208 Ruščica

Tel: 035/226-127

Fax: 035/226-079

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Josip Stanić

Zamjenik načelnika

Ivan Bošković

Predsjednik Vijeća

Tomislav Pendić


Općina Nova Kapela

Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela

Tel: 035/384-015

Fax: 035/384-037

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Ivan Šmit

Zamjenica načelnika

Vesna Jergović

Predsjednik Vijeća

Anto Zagrić


Općina Okučani

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani

Tel: 035/371-025, 035/371-001

Fax: 035/371-424

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Aca Vidaković

Zamjenici načelnika

Stjepan Lalić

Siniša Martinović

Predsjednik Vijeća

Ivica Pivac


Općina Oprisavci

Trg Sv. Križa 16 Oprisavci, 35213 Oprisavci

Tel: 035/227-501

Fax: 035/227-501

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Pejo Kovačević

Zamjenica načelnika

Marija Stojanović

Predsjednik Vijeća

Mijo Uremović


Općina Oriovac

Trg hvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac

Tel: 035/431-232

Fax: 035/430-006

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Antun Pavetić

Zamjenica načelnika

Željka Čorak

Predsjednik Vijeća

Josip Jagodar


Općina Podcrkavlje

Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje

Tel: 035/221-109

Fax: 035/221-109

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Tomislav Trtanj

Zamjenik načelnika

Vlado Tadijanović

Predsjednik Vijeća

Damir Miletić


Općina Rešetari

V. Nazora 30, 35403 Rešetari

Tel: 035/367-296, 035/333-111

Fax: 035/333-111

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Zlatko Aga

Zamjenik načelnika

Željko Kolaković

Predsjednik Vijeća

Hrvoje Moćan


Općina Sibinj

108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

Tel: 035/425-298

Fax: 035/426-506

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Josip Pavić

Zamjenik načelnika

Tomislav Topalović

Predsjednik Vijeća

Krunoslav Eraković


Općina Sikirevci

Ljudevita Gaja 12, 35224 Sikirevci

Tel: 035/481-215

Fax: 035/481-215

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Josip Nikolić

Zamjenik načelnika

Mario Joskić

Predsjednik Vijeća

Josip Matić


Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63, 35220 Slavonski Šamac

Tel: 035/473-349

Fax: 035/473-349

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Branislav Milinović

Zamjenik načelnika

Marko Ćosić

Predsjednica Vijeća

Tatjana Jakšić


Općina Stara Gradiška

Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška

Tel: 035/374-051

Fax: 035/374-144

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Velimir Paušić

Zamjenik načelnika

Damir Figurić

Predsjednik Vijeća

Tvrtko Beganović


Općina Staro Petrovo Selo

Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo

Tel: 035/387-033

Fax: 035/387-014

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Načelnik

Nikola Denis

Zamjenik načelnika

Josip Kolodziej

Predsjednik Vijeća

Marko Dumenčić


Općina Velika Kopanica

Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica

Tel: 035/477-465

Fax: 035/477-465

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Ivan Meteš

Zamjenik načelnika

Blaž Šokčević

Predsjednik Vijeća

Tomislav Jagić


Općina Vrbje

Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje

Tel: 035/345-228

Fax: 035/345-228

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnik

Igor Jurišić

Zamjenica načelnika

Barbara Jurčević

Predsjednik Vijeća

Mladen Konjević


Općina Vrpolje

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

Tel: 035/439-109

Fax: 035/439-109

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

grb grada ng

Načelnica

Ankica Zmaić

Zamjenik načelnice

Željko Lukačević

Predsjednik Vijeća

Tomislav Šimundić


Ispis