Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Grb i zastava

Ovim obilježjima predstavlja se Brodsko-posavska županija i izražava pripadnost županiji.  Mjerila o načinu uporabe i zaštiti obilježja Županije utvrđuje se posebnom odlukom Županijske skupštine.

 

grza2006013115223

Grb Brodsko-posavske županije

Grb Županije ima oblik pravokutnog štita. U plavom polju, horizontalno blago valovita srebrna greda. Iznad nje pet zlatnih šestokrakih zvijezda (3,2) a ispod zlatna kuna koja trči.
Grb simbolizira povijesnu ulogu Brodskog Posavlja, koje je kao dio Vojne krajine predstavljao baš „štit“ koji je branio (i obranio) Hrvatsku i Europu od turske najezde.
Srebrna greda predstavlja rijeku Savu, koja je simbol plodnosti i bogatstva. Srebrna (bijela) boja ukazuje na moralnu čistoću i poštenje. Pet šestokrakih zvijezda stari su hrvatski simbol (još iz pretheraldičkog doba), simbol je čovjeka i svega što je ljudsko. Kuna označava teritorijalnu i kulturnu pripadnost Brodsko-posavske županije Slavoniji, a samim time i Hrvatskoj.

 

grza20060131152310

Zastava Brodsko-posavske županije

Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i slijedi boje grba. Središnje plava koso položena greda predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave zrači svečanošću i dinamikom.
Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Na sredini zastave smješten je grb, a visina mu iznosi ½ visine zastave.
Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa.

Grb i zastava smiju se izrađivati u sadržaju, obliku i izgledu utvrđenom Statutom Županije i prikazanom u izvorniku ovih znamenja.,

Odluka o uporabi grba, zastave i imena Županije