Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Nacionalne manjine

Dana 19. lipnja 2023. u Velikoj vijećnici županijske uprave održane su konstituirajuće sjednice za Vijeće romske nacionalne manjine i Vijeće srpske nacionalne manjine. Za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine izabran je Robert Radić, a za zamjenika predsjednika Čedo Todorović. Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Zoran Ratković, a za zamjenika predsjednika Ranka Starivlah.

 
 

Vijeća nacionalnih manjina

 

Vijeće srpske nacionalne manjine Brodsko- posavske županije

Zoran Ratković, predsjednik Vijeća

Ranka Starivlah, zamjenica predsjednika Vijeća

 

Vijeće romske nacionalne manjine Brodsko- posavske županije

Robert Radić, predsjednik Vijeća

Čedo Todorović, zamjenik predsjednika Vijeća


Predstavnici nacionalnih manjina

 

Albanska nacionalna manjina

Ivan Kajtazi, predstavnik

Viktor Kajtazi, zamjenik

 

Ukrajinska nacionalna manjina

Nikola Zastrižni, predstavnik

Vlado Karešin, zamjenik

 

Bošnjačka nacionalna manjina

Mirsad Ahmetović, predstavnik

Ismet Odobašić, zamjenik