Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Nacionalne manjine

Dana 14. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici županijske uprave održane su konstituirajuće sjednice za Vijeće romske nacionalne manjine i Vijeće srpske nacionalne manjine. Za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine izabran je Robert Radić, a za zamjenika predsjednika Stanoja Nikolić. Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Dušan Nogić, a za zamjenika predsjednika Nikola Romanić.

 

Vijeća nacionalnih manjina

 

Vijeće srpske nacionalne manjine Brodsko- posavske županije

Dušan Nogić, predsjednik Vijeća

Nikola Romanić, zamjenik predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije

 

Vijeće romske nacionalne manjine Brodsko- posavske županije

Robert Radić, predsjednik Vijeća

Stanoja Nikolić, zamjenik predsjednika Vijeća


Predstavnici nacionalnih manjina

 

Albanska nacionalna manjina

Ivan Kajtazi, predstavnik

Viktor Kajtazi, zamjenik

 

Ukrajinska nacionalna manjina

Nikola Zastrižni, predstavnik

Vlado Karešin, zamjenik

 

Bošnjačka nacionalna manjina

Mirsad Ahmetović, predstavnik

Ismet Odobašić, zamjenik