Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

VISOKO ŠKOLSTVO NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

STIPENDIJE

Brodsko-posavska županija stipendira 120 redovitih studenata. Temeljem mišljenja Komisije za stipendiranje i Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 25/14) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna utvrđen je postupak dodjele stipendija za studente koji imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije.

 

PRIJEVOZ STUDENATA

Temeljem javnog iskaza interesa za prijevoz Hrvatskom željeznicom u akademskoj 2020./2021. godini Brodsko-posavska županija sufinancira troškove prijevozne karte za 423 redovna studenta.

 

VISOKO OBRAZOVANJE

Brodsko-posavska županija sufinancira visoko obrazovanje, tu se prije svega podrazumijeva sufinanciranje sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva u Novoj Gradiški, diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu i Rad Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu.
U akademskoj 2020./2021. godini započinje s radom Sveučilište u Slavonskom Brodu, koje će Županija sufinancirati. Na Sveučilište je upisan ukupno 2261 student, od čega na Odjelu društveno-humanističkih znanosti 961 student, Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 925 studenata, Biotehničkom odjelu 122 studenta i Tehničkom odjelu 253 studenta.


SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod

Tel: 035/ 446-188

https://www.unisb.hr/


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA U OSIJEKU+
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVA
DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠKI

http://www.fdmz.hr/index.php/hr/


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVA
DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU

http://www.fdmz.hr/index.php/hr/


HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD U ĐAKOVU

Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo

Tel: 031/802-427

http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zav_djakovo/