Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Odsjek za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale

Odsjek za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada upravnog tijela, stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine, pružanje pravne i administrativne pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima, dostavu akata na objavljivanje u „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, ustanovljenje i dodjelu javnih priznanja. Unutar Odsjeka prati se rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Županije, unapređuju odnosi i suradnja s vjerskim zajednicama, obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe Službeničkog suda Brodsko-posavske županije, Savjeta mladih i Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije. Odsjek obavlja pravne i kadrovske poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika u županijskim tijelima, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom. U Odsjeku se obavljaju i poslovi suradnje s općinama i gradovima na području Županije, međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola, provedbe i praćenja propisa o zaštiti osobnih podataka, osiguravanja prava na pristup informacijama i odnosa s javnošću, planiranja, projektiranja, vršenja izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava i web portala Županije, razvoja i unapređenja informatizacije i informatičke podrške, kao i predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije. Odsjek obavlja informatičke poslove za potrebe upravnih tijela, planiranje i nabavljanje, upravljanje i održavanje informatičko-komunikacijskih resursa, provođenje mjera i procedura za informacijsku sigurnost i tajnost informacija, kao i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugim propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

 

 

Referent za administrativne poslove

Ružica Krnjaković

telefon: 035/216-252

fax: 035/216-212

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZAMJENIKA ŽUPANA

Damirka Norac

telefon: 035/216-202

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši savjetnik

Zvonimir Penić, dipl.novinar

telefon: 035/216-253

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši savjetnik

Službenik za informiranje
Glavni urednik mrežne stranice

dr.sc. Izabela Belić

telefon: 035/216-518

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Savjetnik za protokol

Suzana Sedić Kadić, mag.educ.philol.croat.

telefon: 035/216-513

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za protokol

Marijana Zvirotić, mag.admin.publ.

telefon: 035/216-200

fax: 035/443-003

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši stručni suradnik za poslove Županijske skupštine

Službenik za zaštitu podataka

Ružica Matijevac, mag.oec.

telefon: 035/216-255

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za radna tijela i administrativne poslove

Marija Šapina, bacc.oec.

telefon: 035/216-211

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Informatički savjetnik

Josip Milec,mag.inf.

telefon: 035/216-512

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informatički referenti

Goran Žalac

telefon: 035/216-258

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ivan Raumberger

telefon: 035/216-258

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši savjetnik za ljudske potencijale

Višnja Cvitković, spec.publ.admin.

telefon: 035/216-483

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za ljudske potencijale

Darija Holer-Plivelić

telefon: 035/216-456

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.