Ponedjeljak, 04. Listopad 2021

ODRŽANA 3. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U ponedjeljak, 4. listopada 2021. u velikoj vijećnici županijske uprave održana je 3. redovita sjednica Županijske skupštine  kojom je predsjedao Pero Ćosić. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda, sa kojeg je skinuta 10. točka, kao i Zapisnika o radu prethodne sjednice, započela je prva točka- Aktualni sat pod kojom su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga rada Brodsko-posavske županije u području infrastrukture, gospodarstva , poljoprivrede i socijalnih pitanja.

Audio snimku Aktualnog sata, pitanja vijećnika kao i odgovore županijskih dužnosnika donosimo u prilogu ovog teksta, kao i audio snimku cijele Sjednice.

U nastavku sjednice usvojene su slijedeće točke:

             3. Izvješće o radu Župana za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

4. Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine s prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u Slavonskom Brodu, Ulica Kraljice Jelene 26 s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Brodsko-posavsku županiju, bez naknade

7.Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2020. godini

8. Godišnje izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod

9. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije za razdoblje 2014.-2020. godine

 

AUDIO ZAPIS

3. sjednica Županijske skupštine - aktualni sat

3. sjednica Županijske skupštine