Petak, 09. Srpanj 2021

Objavljena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2021.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  

dodijeljeno je ukupno 475.293,27 kuna po mjerama kako slijedi:

-              193.300,00 kn za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

-              263.843,27 kn za MJERU 1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima za provedena i opravdana ulaganja prema propisanim podmjerama,

-                18.150,00 kn za MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje 

Odluku možete preuzeti na poveznici: