Petak, 15. Listopad 2021

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV broj 1, Slavonski Brod
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

1.PREDMET POZIVA

Predmet ovog Poziva  je sufinanciranje prijevoza redovnih studenata na redovnim linijama javnog prijevoza odnosno vlakovima (polazno ili odredišno mjesto mora biti na području Brodsko-posavske županije). Županija će sufinancirati prijevoz redovnih studenata kroz plaćanje cijelog iznosa karte za pojedinačna putovanja studenta prema cijenama  koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Prijevoznik će navedenim studentima odobriti povlasticu od redovne prijevozne cijene za pojedinačna putovanja prema cijenama  koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Putničke blagajne prijevoznika ispostavljati će studentske pojedinačne karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Brodsko-posavska županija. Prijevozne karte ispostavljaju isključivo putničke blagajne kolodvora Slavonski Brod, Nova Gradiška, Nova Kapela/Batrina, Okučani, Strizivojna/Vrpolje, Požega, Osijek, Split, Rijeka, Karlovac, Varaždin i Zagreb GK.

 2.OBVEZNI KRITERIJI

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prijavitelj treba zadovoljiti slijedeće obvezne kriterije:

  • da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije što se dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a,
  • da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2021./2022.godinu

3.NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz.hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod

4.TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije moguće je dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 602-04/21-01/07
URBROJ: 2178/1-05-01/1-21-1
Slavonski Brod, 15. listopada 2021.

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: do 30.listopada 2021.