Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Postupci jednostavne nabave

 

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., 114/22.) pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Županijska skupština  na 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijela je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 024-02/22-06/81, URBROJ: 2178-01/1-22-1) koji stupa na snagu 02. siječnja 2023. godine.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Word)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF)

 

POZIVI NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Brodsko-posavska županija upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 eura za robe i usluge, odnosno manje od 66.360,00 eura za radove (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 09.11.2023. godine do 09:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje 31. Listopad 2023. Do 09:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 3. Listopad 2023. Do 12:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 21.08.2023. godine do 13:00 sati.
 • Napomena Dana 28. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 8. kolovoza 2023
 • Napomena Dana 14. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 1. kolovoza 2023.
 • Napomena Dana 8. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 19. srpnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 21.srpnja objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 20. srpnja 2023. do 12:00 sati
 • Napomena Dana 21. srpnja objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 17.srpnja 2023.
 • Napomena Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 40/22) poništava se postupak jednostavne nabave za Izradu glavnog projekta energetske obnove OŠ Ljudevit Gaj, Lužani.

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 12. srpnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 14. srpnja 2023. objavljena je Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 17. svibnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 22. svibnja 2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 16. veljače do 15 sati
 • Napomena objavljena Odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 31. siječnja 2023. do 9:00 sati