Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 24. Svi 2022

8. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 024-02/22-03/23
URBROJ: 2178-08-01/15-22-1
Slavonski Brod, 24. svibnja 2022.    

                         

                                         

PREDMET: 8. sjednica Županijske skupštine

                     - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 8. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

31. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati

 

u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

- usvajanje Zapisnika o radu sa 7. sjednice Županijske skupštine
- odgovori na vijećnička pitanja sa 7 sjednice Županijske skupštine

 

1. Aktualni sat

2. Kadrovska pitanja

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije u 2022. godini /// Zaključak župana

4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (6. izmjene i dopune) Prostornog plana Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

5.  a) Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu - davanje suglasnosti /// prilog 1 /// Zaključak župana

b) Izmjene i dopune plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini - davanje suglasnosti /// prilog 1 /// Zaključak župana

6. Godišnje izvješće o izvršenju Godišnjeg plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2021. godinu /// prilog 1  /// Zaključak župana

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2021. godinu /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

8.  Godišnje izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine /// prilog 1 /// Zaključak župana

9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: /// Zaključak župana

a)  Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod /// prilog 1

b)  Opće bolnice Nova Gradiška /// prilog 1

c) Doma zdravlja Slavonski Brod /// prilog 1

d) Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška /// prilog 1

e)  Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županij/// prilog 1

f)  Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije /// prilog 1

g  Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod /// prilog 1

10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa - Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije za 2021. godinu /// prilog 1 /// Zaključak župana

11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za 2021. godinu /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod na Odluku Upravnog vijeća za nabavu dugotrajne imovine - RTG uređaja i potpisivanje Ugovora /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// Zaključak župana

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod na Odluku Upravnog vijeća za nabavu dugotrajne imovine -endoskopski stup za artroskopske postupke s perilicom za pripadajuće instrumente i potpisivanje Ugovora /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// Zaključak župana

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije na Odluku Upravnog vijeća za predmet nabave dva vozila hitne medicinske pomoći i potpisivanje Ugovora s odabranim ponuditeljem /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// Zaključak župana

15. Prijedlog zaključka o II. izmjeni Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// Zaključak župana

16. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

                    

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Status predmeta

  • Datum održavanja: Utorak, 31. svibnja 2022. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati