Petak, 20. Kolovoz 2021

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2022.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINUPOZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Temeljem članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 17/08.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu namijenjenih za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja kulture za 2022. godinu (KLASA: 610-01/21-01/26, URBROJ: 2178/1-09-21-1 od 17. kolovoza 2021. godine) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) objavljujePOZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

UVOD
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom.


 

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: Rok za prijavu projekta je 1. listopad 2021. godine.